Genel Bilgiler
Europa Donna (Avrupa Meme Kanseri Koalisyonu) bağımsız ve kar amacı gütmeyen, üyeleri Avrupa ülkelerindeki bağlı gruplardan oluşan bir organizasyondur. şu anda Türkiye dahil 41 üyesi bulunmaktadır.

Europa Donna'nın Türkiye ayağı olan Türkiye Meme Hastalıkları Koalisyonu Derneği, 2001 yılında kurulmuştur.
Yakında...