HER2-POZİTİF MEME KANSERİ NE DEMEK?

HER2-pozitif meme kanseri;human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) olarak adlandırılan bir protein için pozitif test sonucu demektir. Bu testin pozitif oluşunun anlamı bu proteinin kanser hücrelerinin büyümesini uyardığını, artırdığını gösterir. Her 5 meme kanserli hastadan birinde gen mutasyonu dediğimiz bozukluk sonrasi kanser hücreleri HER-2 bulundururlar. HER2-pozitif meme kanserleri diğer tipte meme kanserlerinden daha kötü gidişlidirler ve hormon tedavisine daha az cevap verirler. Buna karşılık HER 2'yi hedef alan direkt tedaviler oldukça etkilidir. Bunlar: 
  • Trastuzumab (Herceptin). 
  • Lapatinib (Tykerb). 

Buna ek olarak standart kemoterapi ajanlarından doxorubisin (Adriamycin) HER2-pozitif meme kanserlerinin tedavisinde direkt olarak HER2 proteini hedef almamalarına rağmen etkili olabilirler.

İleri tedaviyi ve önerileri değiştirebileceği için meme kanseri teşhisi konulan hastaların çoğunda rutin olarak HER 2 testinin yapılması önerilir. Meme kanseri tekrarladığında veya yayıldığında kanser hücreleri sadece hormon reseptörleri yönünde değil aynı zamanda HER2 açısından da yeniden test edilmelidir. 

« Geri