Meme Hastalıkları Koalisyonu Derneği Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Nisan 2012 Cumartesi günü saat 11.00 de  19 Mayıs  Mah.Operatör Raif Bey Sok No:26/3 Şişli adresindeki Dernek Merkezinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Çoğunluğun sağlanamaması halinde Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan  2012 Cumartesi günü saat  11.00 de çoğunluk aranmaksızın aynı adreste yapılacaktır.

Gündem:
1- Dernek Başkanının açılış konuşması
2- Divanın oluşturulması
3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası
4- Denetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası
5- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun seçilmesi
6- Temenniler
7- Kapanış
« Geri