Europa Donna Türkiye
Europa Donna (Avrupa Meme Kanseri Koalisyonu) bağımsız ve kar amacı gütmeyen, üyeleri Avrupa ülkelerindeki bağlı gruplardan oluşan bir organizasyondur. Şu anda Türkiye dahil 46 üyesi bulunmaktadır.
 
Europa Donna’nın Türkiye ayağı olan Türkiye Meme Hastalıkları Koalisyonu Derneği, 2001 yılında kurulmuştur.
 
Derneğimiz, Europa Donna’nın 10 amacını Türkiye’de gerçekleştirmek için gönüllü üyeleriyle çalışmalarını sürdürmektedir. Meme kanseri konusunda farkındalığın artırılması, erken tanı ve tedavi olanaklarının yaygınlaştırılması ve tıpta meme kanseri konusunda uzmanlaşmanın artırılması için çalışmaktadır.
 
Europa Donna’nın 10 amacı:
  1. Meme kanseri hakkında doğru ve güncel bilginin yayılmasını ve bilgi alışverişini teşvik etmek
  2. Meme kanseri konusunda farkındalığın yayılmasını sağlamak
  3. Toplu taramaların ve erken tanının önemini vurgulamak
  4. En uygun tedavi olanaklarının yaygınlaştırılması için mücadele etmek
  5. Tedavi süresince ve sonrasında kaliteli destek ve bakımın sağlanmasını temin etmek
  6. Konu ile ilgili sağlık personelinin iyi eğitim görmelerini savunmak
  7. Çağdaş tedavi ilkelerinin uygulanması ve yaygınlaştırılması için mücadele etmek
  8. Tıbbi aletlerin düzenli kalite kontrolünü talep etmek
  9. Tüm kadınların önerilen tedavi seçenekleri konusunda yeterince bilgilendirilmelerini ve isterlerse klinik çalışmalara katılmak veya ikinci bir doktorun görüşünü almak gibi haklarına sahip çıkmalarını sağlamak
  10. Meme kanseri araştırmalarının ilerlemesini teşvik etmek
Derneğimiz bu amaçlar doğrultusunda çeşitli seviyelerde konferanslar ve seminerler düzenlemek, meme kanseriyle ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak projelerde yer almak, üyelerini eğitmek ve bu çalışmaları için gelir sağlamak amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır.