Manyetik Rezonans Görüntüleme

Son yıllardaki gelişmeler ile birlikte, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) seçilmiş olgularda tanısal değerliliği nedeniyle alternatif bir yöntem haline gelmiştir. Manyetik rezonans özellikle yüksek meme kanseri riski taşıyan kadınlar için mamografi ile birlikte tarama programlarında kullanılan ve çok yararlı bir yöntemdir. Meme koruyucu cerrahi planlanan hastalarda aynı memede veya diğer memede olası diğer problemlerin tesbit edilip cerrahi yaklaşımın belirlenmesi için kullanılır. Ayrıca koruyucu meme cerrahisi geçirmiş ve radyoterapi almış hastalarda normal kontrollerde meme MR’ı meme kanseri ile iyi huylu olabilecek problemleri birbirinden ayırmada kullanılmaktadır. Silikon implantı olan hastalarda MR hem meme parankimini değerlendirmede hem de impantın bütünlüğünü değerlendirmede kullanılır. Aynı zamanda meme MR’ı koltuk altı metastazı (koltuk altı bezelerinde kötü huylu tümör yayılımının olması) görülen hastalarda esas meme tümörünün nerede olduğunu bulmak için, meme kanseri ameliyatı öncesinde kemoterapi alan hastalarda tedaviye yanıtı değerlendirebilmek için de oldukça değerli sonuçlar vermektedir. Normal taramalar için kullanılan rutin bir tanı yöntemi değildir. Meme MR’ının yapılması için özel ekipmana sahip olan merkezlere ihtiyaç vardır.