Cerrahi

Meme kanseri teşhisi alan hastaların hemen tamamı hastalıklı bölgenin çıkarılması için cerrahiye yani ameliyata Bu hastalardan bazılarında da koltuk altında bulunan ve lenf bezi olarak adlandırılan lenf nodlarının bir kısmının veya tamamının çıkarılması işlemi yapılır.

Meme kanseri ile ilgili gelişmeler sayesinde bugün pek çok kadında memenin tamamının alınması gibi bir ameliyata gereksinim duymamaktadırlar. Meme koruyucu cerrahi adı verilen yeni teknikler sayesinde mümkün olan durumlarda artık sadece hastalıklı alanın çıkarılması ile hastalar organ kaybına uğramamaktadirlar. Koruyucu meme cerrahisi ameliyatları çeşitli şekillerde uygulanabilmektedir:

  • Lumpektomi : Hastalıklı alanın çevresinde bir miktar sağlam doku ile birlikte.
  • Parsiyel mastektomi: Segmental mastektomi olarak da bilinir.

Gerekli olan durumlarda koltuk altı lenf bezlerinin çıkarılması işlemi de ameliyata eklenecektir. Bu işlem için ek bir ikinci kesi yapılması söz konusu olabilir.

Diğer meme kanseri cerrahisi ameliyat teknikleri aşağıdaki gibi sayılabilir:

  • Total mastektomi : Memenin tümünün çıkarılması işlemidir. Simple (basit) mastektomi olarak da bilinir. Koltuk altından bir kısım lenf bezi cerrahi sırasında veya sonrasında çıkarılabilir.  
  • Modifiye radikal mastektomi: Memenin tamamının, meme başının, meme ucu çevresinin (areola) ve genellikle koltuk altı lenf bezlerinin alınması işlemidir.
  • Radikal mastektomi: Memenin tamamının, meme başının, meme ucu çevresi alanın (areola), göğüs kaslarının (küçük ve büyük pektoral kaslar), ve aksiller lenf nodlarının (koltuk altı lenf bezlerinin) alınması işlemidir. Nadiren uygulanmaktadır. Bu ameliyat şekli aynı zamanda Halsted radikal mastektomisi olarak da bilinir.

Eğer hasta mastektomi dediğimiz memenin tümünün çıkarılması işlemine ihtiyaç duyacak ise aynı seansta veya tüm tedavinin bitmesi sonrasındaki izleyen zamanda meme rekonstrüksiyonu (yeniden meme oluşturulması) ameliyatı yapılması mümkündür. Bu işlem protez ( fizyolojik tuzlu su veya silikon ile dolu implantlar) dediğimiz dışarıdan konulan maddeler ile veya hastanın kendi vücut dokuları yardımı ile yapılabilir.