Aksiller Diseksiyon


Meme kanserinde ilk yayılım yerleri genellikle koltuk altı lenf bezi dedigimiz bezelerdir. Bu nedenle meme kanseri teşhisinin konulduğu hastalarda koltuk altındaki lenf bezlerinin dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi ve kanserin yayılımının olup olmadığının araştırılması gerekir.

Eğer koltuk altı lenf bezlerinde bir tutulma varsa bunların ameliyat sırasında çıkarılması gerekecektir. Koltuk altı lenf bezleri sadece yayılma özelliği olan yani invaziv kanser dediğimiz meme kanseri türünde çıkarılır. Koltuk altı lenf bezlerinin çıkarılması hastalığın o andaki yayılımını bize söyleyecek, tedavinin planlanmasını ve takibin daha rahat yapılmasına yardımcı olacaktır. Bu bezlerin çıkarılması ameliyat sonrasında nadir görilen kolda şişme gibi bir takım problemlere yol açabilirse de bunların önlenebileceği akılda tutulmalıdır. Meme kanseri tanısındaki ilerlemeler sayesinde bugün pek çok meme kanserinin çok erken dönemlerde yakalanabiliyor olması hastaların pek çoğunda meme kanseri henüz koltuk altı lenf bezlerine atlamadan teşhisin konulmasını sağlamaktadir. İşte bu sayede erken meme kanseri tanısı alan hastalarda diğer lenf bezlerinin tutulup tutulmadığının anlaşılabilmesi için sentinel lenf bezi biyopsisi tekniği geliştirilmiştir.